AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 22 , 2019, Cümə - 02:12

Elanlar
Akkreditasiya haqqında
Okt 08 , 2019 - 01:51
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration