AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Yanvar 20 , 2020, Bazarertəsi - 05:31

Elanlar
Akkreditasiya haqqında
Okt 08 , 2019 - 01:51
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration