AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 03 , 2020, Cümə - 22:13

Elanlar
Akkreditasiya haqqında
Okt 08 , 2019 - 01:51
 
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration