AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 26 , 2020, Çərşənbə - 05:08

Elanlar
Akkreditasiya haqqında
Okt 08 , 2019 - 01:51
 
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration