AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 15 , 2019, Çərşənbə - 23:22

Elanlar
Akkreditasiya haqqında
Okt 08 , 2019 - 01:51
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration