AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyun 03 , 2020, Çərşənbə axşamı - 14:41

DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI KAFEDRASI

 

“Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları”  kafedrası

 1. Kafedranın tarixi 

 2. Kafedra müdiri

 3. Əməkdaşlar

 4. İxtisaslar

 5. Tədris proqramı 

 6. Əlavə Ali təhsil (mühazirələr)
 7. Elmi tədqiqat işlərinin istiqaməti 

 8.  Nəşrlər

 9. Əlaqə

 10. Elmi konfranslar və seminarlar

 11. Sillabuslar (mühazirələrin,məşğələlərin və sərbəst işlərin mövzuları) fənlər üzrə

 

STRUKTUR

  

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration