AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 03 , 2020, Bazarertəsi - 08:34

DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI KAFEDRASI

 

“Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları”  kafedrası

 1. Kafedranın tarixi 

 2. Kafedra müdiri

 3. Əməkdaşlar

 4. İxtisaslar

 5. Tədris proqramı 

 6. Yay məktəbi (2019-2020)

 7. Elmi tədqiqat işlərinin istiqaməti 

 8.  Nəşrlər

 9. Əlaqə

 10. Elmi konfranslar və seminarlar

 11. Sillabuslar (mühazirələrin,məşğələlərin və sərbəst işlərin mövzuları) fənlər üzrə

 

STRUKTUR

  

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration