AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 16:50

Nəcəfov Etibar Əli oğlu

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

Nəcəfov Etibar Əli oğlu
 Tutduğu vəzifə  Kafedra müdiri, professor
 Elmi dərəcəsi  Fəlsəfə elmləri doktoru
 Kitab və məqalələri 4 monoqrafiya, 1 dərslik
 Tədris-tədqiqat sahələri

1.Məntiq

2.İctimai elmlərdə akademik yazı

3.Fəlsəfə

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar  15

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration