AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 15:38

Əliyev Sakit Hacalı oğlu

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

Əliyev Sakit Hacalı oğlu
 Tutduğu vəzifə  Dosent
 Elmi dərəcəsi  Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri  50-dək elmi məqalə, 5 proqram
 Tədris-tədqiqat sahələri

1.Sosial fəlsəfə

2.Sosiologiya

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar  2

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration