AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 15:45

Haqverdiyev Bayram Yusif oğlu

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

Haqverdiyev Bayram Yusif oğlu
 Tutduğu vəzifə  Dosent
 Elmi dərəcəsi  Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri  1 dərs vəsaiti, 34-elmi məqalə, 3 proqram
 Tədris-tədqiqat sahələri  Psixologiya
 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar  9

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration