AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 17:13

Abdullayeva Şəfahət Yusif qızı

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

Abdullayeva Şəfahət Yusif qızı
 Tutduğu vəzifə  Dosent əvəzi
 Elmi dərəcəsi  Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri  1 dərslik, 1 monoqrafiya,  5 proqram, 45 elmi məqalə
 Tədris-tədqiqat sahələri  Psixologiya
 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar  4

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration