AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 15:28

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu
 Tutduğu vəzifə  Müəllim
 Elmi dərəcəsi  Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri  2 monoqrafiya, 20-dək elmi məqalə
 Tədris-tədqiqat sahələri

1.İctimai elmlərdə akademik yazı

2.Beynəlxalq münasibətlər

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar  2

"Fəlsəfə və sosial psixologiya" kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration