AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 21 , 2019, Çərşənbə - 13:34

Əlavə ali təhsil

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration