AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 15 , 2019, Cümə - 10:55

Əlavə ali təhsil

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration