AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 19 , 2019, Cümə - 06:01

İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TƏMİNATI SEKTORU

 

 

Elektron Tədris, Qiymətləndirmə və İKT  sektoru 

 

İnformasiya Kommunikasiya Təminatı şöbəsi Akademiyanın İnternet, şəbəkə və İnformasiya texnologiyaları xidməti sahəsində əsas aparıcı şöbəsidir.

İnformasiya Kommunikasiya Təminatı şöbəsi Akademiyanın Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir.

İnformasiya Kommunikasiya Təminatı şöbəsinə operativ rəhbərliyi müdir həyata keçirir və şöbənin fəaliyyətini təşkil edir.

Şöbə aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

- Akademiyanın struktur bölmələrində, kabinet və auditoriyalarda xidmət göstərən İnformasiya texnologiyalarına aid rabitə xətləri, şəbəkə qovşaqları və qurğuları, kompüter və ona aid digər qurğuları mütəmadi olaraq nəzərdən keçirir, texniki və proqram təminatını sazlayır, bu texniki vasitələrin intensiv və qüsursuz xidmət və fəaliyyətini təmin edir, gündəlik, mövsümi və illik texniki-proqram xidməti göstərilir.

 

Telefon- (994 012)492-64-07
E-mail- incomser@dia.org.az

 

STRUKTUR

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration