AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 02 , 2021, Çərşənbə - 01:50

POLİTOLOGİYA VƏ SİYASİ İDARƏETMƏ KAFEDRASI

 

 

 

E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  yanında

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

bu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

 

 

Kafedranın əməkdaşları:
N Soyadı Adı Atasının adı Vəzifəsi
1   Kafedra müdiri
2 Məmmədova Sevil İmamverdi qızı dosent
3 Vəliyev Adil İsrayıl oğlu dosent
4 Qasımova Yelena Vladimirovna dosent
5 Rzayeva Sevda Əlipaşa qızı dosent
6 Elşad MirBəşir oğlu dosent
7 Haqverdi Ülviyyə Turab qızı dosent əvəzi
8 Məmmədov Zaur  müəllim
9    
10    

 

Telefon- (994 012)492-83-02
E-mail- pspm@dia.org.az

 

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration