AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 11 , 2020, Çərşənbə - 16:15

POLİTOLOGİYA VƏ SİYASİ İDARƏETMƏ KAFEDRASI

 

 

 

 Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasınin müdiri -

fəlsəfə elmləri doktoru,

professor Ələkbərova Nigar İbrahim qızı

 

Kafedranın əməkdaşları:
N Soyadı Adı Atasının adı Vəzifəsi
1 Ələkbərova Nigar İbrahim qızı Kafedra müdiri
2 Məmmədova Sevil İmamverdi qızı dosent
3 Vəliyev Adil İsrayıl oğlu dosent
4 Qasımova Yelena Vladimirovna dosent
5 Rzayeva Sevda Əlipaşa qızı dosent
6 Elşad MirBəşir oğlu dosent
7 Haqverdi Ülviyyə Turab qızı dosent əvəzi
8 Məmmədov Zaur  müəllim
9    
10    

 

Telefon- (994 012)492-83-02
E-mail- pspm@dia.org.az

 

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration