AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 11 , 2020, Şənbə - 19:49

Ələkbərova Nigar İbrahim qızı

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

Ələkbərova Nigar İbrahim qızı  

 

 Tutduğu vəzifə  Kafedra müdiri, professor
 Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru
 Kitab və məqalələri

53 elmi məqalə, 24 publitistik məqalə, 6 fənn proqramı, o cümlədən: Siyasi elmin tarixi və metodologiyası, Siyasi elmin müasir problemləri, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyin əsasları, İnformasiya təhlükəsizliyi, Daxili təhlükəsizlik, Siyasi təhlükəsizlik.

4 kitab o cümlədən “Mədəniyyət və siyasət” Baki 2000 il, Ali məktəb üçün iki dərslik: “Siyasi elmin tarixi və metodologiyası”Baki 2005 və “Siyasi elmin müasir problemləri” Baki 2013

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

Mədəniyyət siyasət, Sosial siyasət, Siyasi elmin tarixi, nəzəriyyəsi, metodologiyası və müasir problemləri.

Tətbiqi politologiya

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

51 beynəlxalq konfransda çıxış edib. Sonuncu dəfə Rusiya Beynəlxalq Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyası, Rusiyanın Təhsil Nazirliyyi tərəfindən Moskva şəhərinda keçirilən

“Gənclər arasında ekstrimizm: mənbələri, qarşısını alınması və profilaktika” mövzusunda elmi-praktiki konfrasda

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration