AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 11 , 2020, Şənbə - 20:32

Məmmədova Sevil İmamverdi qızı

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

Məmmədova Sevil İmamverdi qızı

 

 Tutduğu vəzifə  dosent
 Elmi dərəcəsi fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

 

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

 

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration