AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 11 , 2020, Şənbə - 20:43

Rzayeva Sevda Əlipaşa qızı

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

 

 Rzayeva Sevda Əlipaşa qızı

 Tutduğu vəzifə  dosent
 Elmi dərəcəsi Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

 

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

 

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration