AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 11 , 2020, Şənbə - 20:53

Elşad MirBəşir oğlu

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

 

Elşad MirBəşir oğlu

 

 Tutduğu vəzifə  dosent
 Elmi dərəcəsi siyasi elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri

Siyasi münaqişələr: mahiyyəti, quruluşu, həlli.(monoqrafiya); Siyasi regionalistika.(dərs vəsaiti); Siyasi regionalistika (metodik vəsait); dörd tədris proqramı; Məqalələr:Политический кризис как один из разновидностей политических конфликтов; Siyasi münaqişələrin idarə olunması; Политико-правовые основы участия международных организаций в урегулировании политических конфликтов.; Ümumimilli lider Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənməsi istiqamətində fəaliyyəti və s.

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

Siyasi münaqişələr;

Siyasi regionalistika

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

1.NATO-nun yeni strateji konsepsiyası və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik çağırışları. Beynəlxalq konfrans;

2. Səmərəli dövlət idarəçiliyi: zamanını çağırışları. Beynəlxalq elmi konfrans.

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration