AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 11 , 2020, Şənbə - 19:39

Haqverdi Ülviyyə Turab qızı

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

 

Haqverdi Ülviyyə Turab qızı

 Tutduğu vəzifə  müəllim
 Elmi dərəcəsi siyasi elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
 Kitab və məqalələri

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

 Demoqrafik siyasət, Politologiya,

Cəmiyyətin siyasi sistemində çoxpartiyalılığın yeri və rolunun tədqiqi məsələləri

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq  konfranslar

 

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration