AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 11 , 2020, Şənbə - 21:02

Məmmədov Zaur

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

 

Məmmədov Zaur

 Tutduğu vəzifə  müəllim
 Elmi dərəcəsi  2014 cü ildə Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dövləq Qulluğu Akademiyasında müdafiə olmuşdur.
Siyasi elmlər namizədi
 Kitab və məqalələri

 Энергетическая политика Азербайджана как внешнеполитический ресурс

Основные направления внешнеполитической деятельности Азербайджанской Республики (1991-2012 гг.)

Региональные направления по внешней политике Азербайджанской Республики

Армяно – азербайджанские отношения и нагорно – карабахский конфликт.

Внешнеполитические доктрины Азербайджанской Республики.

Российско-азербайджанские отношения на современном этапе

Азербайджан: факторы и ресурсы внешней политики нового независимого государства на постсоветском пространстве

Совершенствование концептуальных подходов к формированию внешней политики Азербайджана

Российско-азербайджанские отношения после распада СССР (1991–2012 гг.)

Азербайджан в региональной системе международных отношений

Ресурсы и механизм внешнеполитической деятельности Азербайджана

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

 Siyasət nəzəriyyəsi, politologiya, seçki texnologiyaları, parlamentarizm, Azərbaycan Respublikasının regional xarici siyasəti

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq  konfranslar

 

2010 – 2014  Rusiya Azərbaycanlı Gəncləri Təşkilatının illik konfrans və qurultayları.

 

2011. “Millətlər arası tolerantlığın formalaşması, ksenofobiyanın və millətçilyin profilaktikası” adlı regionlar arası konfrans. Voronej şəhəri.

 

2011.“Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti” beynəlxalq konfrans. (Moskva)

 

2012. “Rusiya dövlətçiliyi: tarix və müasir dövr” beynəlxalq konfrans. Voronej ş.

 

2012. “Dünya Azərbaycanlı gənclər birliyi” qurultayı.  Bakı şəhəri.

 

2013. “Azərbaycan 2020 – gənclərin görüşü” beynəlxalq forum. Roma şəhəri.

 

2016  Dünya azərbaycanlılarının IV Qurultayı. Bakı şəhəri.

 

Politologiya və Siyasi İdarəetmə kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration