AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 20 , 2019, Çərşənbə - 14:39

ƏHMƏDOVA FİRDOVSİYYƏ FİRDOVSİ QIZI

 

Əhmədova Firdovsiyyə Firdovsi qızı

 Tutduğu vəzifə  Kafedra müdiri
 Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent
 Kitab və məqalələri

Nəriman Nərimanov – ideal və gerçəklik. Bakı, 1998, 170s., 40-dan çox elmi məqalə, «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası» iki cildliyində 200 məqalə, 7 elmi toplunun tərtibçilərindən olmuşdur

 Tədris-tədqiqat sahələri

Beynəlxalq münasibətlər tarixi, Azərbaycanın müasir dövr siyasi tarixi, Azərbaycan dövlətçilik tarixi, Azərbaycanda siyasi hakimiyyət və dövlət idarəçiliyi məsələləri

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

Türkiyə və Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfranslar

Tarix kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration