AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 29 , 2020, Cümə - 01:17

Nağıyev Fəxrəddin Tağı oğlu

 

Nağıyev Fəxrəddin Tağı oğlu

 Tutduğu vəzifə  Kafedra müdiri, dosent
 Elmi dərəcəsi Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 Kitab və məqalələri

Ali məktəblərdə işçi tədris proqramı (sillabus) hazırlanmasına dair metodik göstərişlər. Bakı, 2012

Konstitusiya hüququ. Mühazirə kursu. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı. 2014 (Üçüncü nəşri)

İnzibati hüquq. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı. 2008

Административное право. Учебник для юридических факультетов вузов. Баку. 2009

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin kommentarisi. Bakı. 2012 (3-cü nəşr)

Hüquq elminin müxtəlif sahələrinə aid 40-a qədər elmi məqalələr 

 Tədris-tədqiqat sahələri

Konstiusiya hüququ

İnzibati hüquq

Ali təhsilin metodikası

 

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

2012-2014 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu

2012. AMEA. “Azərbaycan 2020-İnkişaf konsepsiyası” mövzusunda beynəlxalq konfrans

2011 dekabr Bakı. “Səmərəli dövlət idarəçiliyi”- Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans

2010 dekabr Bişkek. Dövlət idarəçilik akademiyalarının  aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans

2010 апрель  Баку «Пути  дальнейшего развития юридической науки в Азербайджане». Международная конференция

2009. AMEA. Hüquq elminin aktual problemləri mövzusunda respublika konfransı

2008. AMEA. H.Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans və s. 

 

 hüquq kafedrasi

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration