AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 20 , 2019, Çərşənbə - 13:47

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu

 

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu

 Tutduğu vəzifə  Dosent
 Elmi dərəcəsi

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 Kitab və məqalələri

 

  1. Terrorizm və beynəlxalq cinayətkarlıq. Monoqrafiya. Bakı.BDU. 2003
  2. İnzibati hüquq. I-II hissə. Dərs vəsaiti. Bakı.Qanun. 2006
  3. İnzibati hüquq. III hissə. Dövlət orqanlarında idarəetmə. Dərs vəsaiti. Bakı. Qanun.2007
  4. Beynəlxalq terrorizm: onunla cinayət-hüquqi və kriminoloji mübarizənin aktual problemləri.  Monoqrafiya. Bakı. Qanun. 2006
  5. Beynəlxalq terrorizmin xronologiyası və kriminoloji aspekti. Monoqrafiya. Bakı. İsmayıl. 2006
  6. Müqayisəli inzibati hüquq  (Fransa inzibati hüquq). Dərs vəsaiti. Bakı. 2007
  7. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun kommentariyası. Dərs vəsaiti. Bakı. Qanun.2007
  8. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Komentariyası. Bakı. Qanun. 2010
  9. Narkomaniya və narkotizmlə mübarizənin əsas istiqamətləri. “Qanun” jurnalı, 08 (136) / 2005. məqalə
  10. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu zamanın tələbidir. “Qanun” jurnalı, 01 (153) / 2007. məqalə.

    11. "Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi qaydaları". Bakı, "Qanun",               2009, № 11

 Tədris-tədqiqat sahələri

Inzibati hüquq, Əməliyyat-axtarış hüququ

 

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

 2012-2014 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu

2012. AMEA. “Azərbaycan 2020-İnkişaf konsepsiyası” mövzusunda beynəlxalq konfrans

2011 dekabr Bakı. “Səmərəli dövlət idarəçiliyi”- Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans

 

 

hüquq kafedrasi

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration