AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 02 , 2021, Çərşənbə - 02:14

DİLLƏR KAFEDRASI

 

E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  yanında

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

bu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

 

Dillər kafedrasının müdiri  - 

 

Kafedra haqqında məlumat  

Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında  Dövlət  İdarəçilik Akademiyasının   Dillər  kafedrası  1999-cu ildən  fəaliyyət  göstərir.      

Dillər  kafedrasında bütün ixtisaslarda  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, rus, ingilis, alman, fransız və çin  dilləri tədris olunur.

Kafedra tərəfindən  xarici dilin tədrisində dünya təcrübəsinə istinadən innovativ metodlardan geniş istifadə edilir. Bu yolla dərslərin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı tələbələrin dərs prosesində aktivliyini artırmaq, idraki fəaliyyətlərinin inkişafına nail olmaları üçün idraki təfəkkürün inkişafını ön plana çəkirlər. Müəllimlər tələbələrin dili yaxşı qavramaları üçün ayrı-ayrı dil vahidləri üzərində geniş müşahidələrə istiqaməti verərək tələbələri yaradıcı axtarışa həvəsləndirir, linqvistik bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsində daim yardımçı olurlar. Tələbələrin imtahanlarda yaxşı nəticə əldə etmələri üçün yüksək bilik aşılayırlar.

Kafedrada çalışan müəllimlər,işlərinə məsuliyyətlə yanaşır,  tədrisin müxtəlif  istiqamətləri üzrə elmi  məqalələr, dərs vəsaitləri, yeni proqramlar tərtib edirlər. 

Bundan başqa  kafedrada tədris olunan  dilləri 2 nəfər elmlər doktoru, professor; 12 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru; dosent; 5  nəfər baş müəllim, 6 nəfər  isə  müəllim tədris edir. Dilin tədrisi üçün kafedranın müəllimləri müxtəlif dil qurumları  ilə, o cümlədən səfirliklərlə və beynəlxalq təşkilatlarla   yaxından əlaqə saxlayır və bir çox elmi konfranslarda, simpoziumlarda, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

 Akademiyanın  Dillər kafedrasında ilk kafedra müdiri  əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor Akif Əmirxan oğlu  Bayramov olmuşdur.

Hal-hazırda  isə  Dillər kafedrasına filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif  Mürsəl oğlu Ağayev rəhbərlik edir.

 

 

Kafedranın əməkdaşları:
N Soyadı Adı Atasının adı Vəzifəsi
1 Yusif  Mürsəl oğlu Ağayev  Kafedra müdiri
2 Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov dosent
3 Abdülrəhimova Könül Elmar qızı dosent
4 Hüseynova Tamilla Məmməd Rza qızı müəllim
5 Osmanova Məlahət Nazim qızı dosent
6  Əhmədova Lalə Fərman qızı  professor
 7 Zülfüqarova Fərqanə Sübhan qızı
 dosent
 8 Fərmanova Aynur Ramiz qızı  dosent
 9 Ömərova Gülsərən Hamlet qızı  Baş müəllim
 10  Gözəlova Nigar Rəhim qızı
 Baş müəllim
 11  Əhmədova Zemfira Rafik qızı  Baş müəllim
 12  İsmayılova Solmaz Məmmədəli  qızı  Baş müəllim
 13  Əliyeva Səbinə Arif qızı  Baş müəllim
 14  Muğanlinskaya Günel Vaqif qızı  Baş müəllim
 15  Əsədova Adilə Yaqub qızı  dosent
16 İsgəndərli Məryam Xaliq qızı müəllim
17 İbrahimova  Nabat  Fuad  qızı müəllim
18 Abdullayeva Çinarə  Vaqif qızı müəllim
19 Əsədova  İradə  Fərhad qızı müəllim
20 Abdurəhmanova  Fidan  Nizaməddin qızı dosent
21 İsmixanova Gülxanım Tofiq qızı dosent
22 Bədəlova  Sevda   Hüseynağa qızı müəllim
23 Məmmədov Aydın Əşrəf  oğlu müəllim
24 Rzayeva  Aygün  Əlimusa qızı müəllim
25 Maqsudova  Günay  İlham qızı müəllim
26 Sadıqova Nərmin Nəvvab qızı  laborant
     
     

 

Telefon- (994 012)492-81-14
E-mail- languages@dia.org.az

 

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration