AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Sentyabr 17 , 2019, Çərşənbə - 11:12

DİLLƏR KAFEDRASI

 

 

Dillər kafedrasının müdiri  - 

 professor Bayramov Akif Əmirxan oğlu

Akademiyanın “ Dillər ” kafedrasında Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti , rus, ingilis, alman, fransız dilləri tədris olunur. Akademiyada Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin dəstəyi ilə Çin dili mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə Çindən dəvət olunmuş mütəxəssis Çin dilini tədris edir. Bundan başqa  kafedrada tədris olunan  dilləri iki nəfər elmlər doktoru, professor; doqquz  nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru;  üç nəfər elmlər namizədi, dossent; altı nəfər baş müəllim, beş nəfər  isə sıravi müəllim tədris edir. Dilin tədrisi üçün kafedranın müəllimləri müxtəlif dil qurumları ilə o cümlədən səfirliklərlə yaxından əlaqə saxlayır və bir çox elmi konfranslarda, simpoziumlarda, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Kafedra müdiri professor Akif Bayramov Azərbaycan Respublikasında  keçirilən III-IV-cü  Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun iştirakçısı olmuş, eləcə də Gəncə şəhərində M.Ş.Vazehin 220 illiyinə həsr olunmuş, Beynəlxalq konfransda məruzəsilə çıxış etmişdir.   

Son illər ərzində kafedra  müəllimlərinin xarici və yerli mətbuatlarda 200 –dən artıq elmi məqalələri, monoqrafiyaları, tədris proqramları çap olunmuşdur. 

Kafedranın əməkdaşları:
N Soyadı Adı Atasının adı Vəzifəsi
1 Bayramov Akif Əmirxan oğlu kafedra müdiri
2 Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov dosent
3 Ağalarova Şəhla Köçəri qızı  Baş müəllim
4 Hüseynova Tamilla Məmməd Rza qızı müəllim
5 Osmanova Məlahət Nazim qızı dosent
6  İskəndərzadə Mustafa Namaz oğlu  dosent
7  Əhmədova Lalə Fərman qızı  professor
 8  Balaməmmədova  Aygün Allahyar qızı  müəllim
 9  Fərmanova Aynur Ramiz qızı  Baş müəllim
 10  Quliyeva KəmaləVasif  qızı  müəllim
     
     
     
     
     

 

Telefon- (994 012)492-81-14
E-mail- languages@dia.org.az

 

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration