AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 02 , 2021, Çərşənbə - 01:23

Ağalarova Şəhla Köçəri qızı

Dillər kafedrasi

Ağalarova Şəhla Köçəri qızı 

 Tutduğu vəzifə Baş müəllim
 Elmi dərəcəsi

DEA, İNALCO, Paris

 Kitab və məqalələri

3 tərcümə kitabı

 Tədris-tədqiqat sahələri  
 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

 

 

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration