AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 03 , 2020, Cümə - 23:18

Osmanova Məlahət Nazim qızı

Dillər kafedrasi

Osmanova Məlahət Nazim qızı

 Tutduğu vəzifə Baş müəllim
 Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Ph.D)

 Tədris-tədqiqat sahələri

 Alman dili fənni üzrə proqram

 Kitab və məqalələri

1 monoqrafiya, 15 məqalə

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

Bir neçə beynəlxalq konfransda iştirak etmişəm

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration