AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 03 , 2020, Cümə - 23:24

Əhmədova Lalə Fərman qızı

Dillər kafedrasi

Əhmədova Lalə Fərman qızı

 Tutduğu vəzifə Professor
 Elmi dərəcəsi

Filologiya elmləri doktoru,professor

 Tədris-tədqiqat  sahələri

 

1. “Hüquq və Politologiya” beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

2.“Mədəniyyətlərarası əlaqə” beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür 

 Kitab və məqalələri

58 elmi məqalənin müəllifidir

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

Bir cox beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration