AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 03 , 2020, Cümə - 22:24

Balaməmmədova Aygün Allahyar qızı

Dillər kafedrasi

Balaməmmədova  Aygün Allahyar qızı

 Tutduğu vəzifə Müəllim
 Elmi dərəcəsi

 

 Tədris-tədqiqat  sahələri

 Alman dili fənni üzrə proqram

 

 Kitab və məqalələri

2 məqalə, 1proqram

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

Bir neçə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration