AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 03 , 2020, Cümə - 23:29

Fərmanova Aynur Ramiz qızı

Dillər kafedrasi

Fərmanova Aynur Ramiz qızı

   
 Tutduğu vəzifə dosent əvəzi
 Elmi dərəcəsi

 Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

 Tədris-tədqiqat  sahələri

 “Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində YUNESKO ilə əməkdaşlığın rolu”

 

 Kitab və məqalələri

2007-ci ildə “İngiliscə-Azərbaycanca beynəlxalq sənədlərdə istifadə olunan ixtisarlar” adlı kitabım nəşr edilmişdir. 14 məqaləm var onlardan 3 xaricdə nəşr edilmişddir.

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və Xəzər Universitəsinin yaranmasının 20 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration