AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 21 , 2021, Çərşənbə axşamı - 19:52

Akademik təqvim

                                               AKADEMİK TƏQVİM (2014-2015)

 Bakalavr pilləsi

 I semestr- başlama bitmə tarixləri

 15.09.2014 – 26.12.2014

 Qış imtahan sessiyası-başlama-bitmə tarix

 29.12.2014 – 16.01.2015

 II semestr- başlama bitmə tarixləri

 26.01.2015 – 08.05.2015

 Yay imtahan sessiyası-başlama bitmə tarixləri

 06.04.2015 – 15.04.2015

 IV kurs  istehsalat təcrübəsi- başlama bitmə tarixləri

 16.04.2015 – 14.05.2015

 I-III kurslar

 12.05.2015 – 29.05.2015

 Diplom işlərinin müdafiəsi- başlama bitmə tarixləri

 25.05.2015 –  29.05.2015

 

Magistr pilləsi

I semestr- başlama bitmə tarixləri

15.09.2014 – 26.12.2014

Qış imtahan sessiyası-başlama-bitmə tarixləri

29.12.2014 – 16.01.2015

II semestr- başlama bitmə tarixləri

26.01.2015 – 08.05.2015

Yay imtahan sessiyası-başlama bitmə tarixləri

12.05.2015 – 29.05.2015

Təcrübələrin vaxtı - başlama bitmə tarixləri (II kursda)

26.01.2015 – 19.03.2015

Magistr dissertasiyalarının müdafiə vaxtı - başlama bitmə tarixləri

21.05.2015 – 22.05.2015 

 

İkinci ali təhsil

I semestr- başlama bitmə tarixləri

15.09.2014 – 26.12.2014

Qış imtahan sessiyası-başlama-bitmə tarixləri

 

II semestr- başlama bitmə tarixləri

III kurs

IV kurs 

 

20.04.2015 – 22.05.2015

20.04.2015 – 31.05.2015

Yay imtahan sessiyası-başlama bitmə tarixləri

12.05.2015 – 29.05.2015

Dövlət imtahanlarının tarixləri   

27.05.2015 – 29.05.2015

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration