AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 03 , 2020, Cümə - 23:00

Quliyeva Kəmalə

Dillər kafedrasi

Quliyeva Kəmalə Vasif  qızı

 Tutduğu vəzifə Müəllim
 Elmi dərəcəsi

Magistr,doktorant

 Tədris-tədqiqat sahələri

Dilçilik

 Kitab və məqalələri

Müxtəlif sistemli dillərdə müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik

anlayışına dair  (məqalə)

Müxtəlif sistemli dillərdə ismin yiyəlik və təsirli hallarının təzahür forması (tezis)

İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

Bir neçə beynəlxalq konfransda iştirak etmişəm

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration