AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 03 , 2020, Bazarertəsi - 08:43

İNZİBATİ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNİN STRUKTURU

İNZİBATİ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNİN STRUKTURU

 

FAKÜLTƏ

DEKAN   

DEKAN    MÜAVİNİ                 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

ELMİ ŞURA

TƏLƏBƏ    GƏNCLƏR  TƏŞKİLATI

ELAN VƏ   XƏBƏRLƏR

KAFEDRALAR  

Dövlət qulluğu və  kadr siyasəti

İqtisadiyyatın  dövlət  tənzimlənməsi

Davamlı inkişafın  planlaşdırılması və     idarəedilməsi

Dövlət idarəetməsi  və   menecment  

Dövlət  idarəçiliyində informasiya  texnologiyaları

Tədris proqramı 

 İxtisaslar

 Elmi tədqiqat işlərinin istiqaməti   

 

 ƏLAQƏ 


STRUKTUR
 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration