AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 15 , 2019, Cümə - 10:00

Fəxri doktorlar

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration