AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 21 , 2019, Çərşənbə - 12:50

Fəxri doktorlar

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration