AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Dekabr 14 , 2019, Şənbə - 12:34

Fəxri doktorlar

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration