AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Yanvar 17 , 2019, Cümə axşamı - 19:49

Nəşrlər

 DAĞLIK   KARABAĞ :  KAYNAKLARIN   DİLİYLE    TARİH

 

  Yazar:   Prof. Dr. Ramiz Mehdiyev

  ISBN :   978.605.9912.64.8

  Yayınevi : Berikan Yayınevi

  Basım Yeri / Yılı : ANKARA / 2015

  Sayfa  Sayısı : 224

  Ebat : 14 cm X 21 cm

                                                    

 

ERMƏNİLƏRİN MİF YARADICILIĞI TARİXDƏ İLK XRİSTİAN DÖVLƏTİ KONTEKSTİNDƏ

    Müəllif: Prof., akad. Ramiz  Mehdiyev

    Nəşriyyat: "Şərq-Qərb"

    Çap olunduğu yer/il: Bakı, 2014

    Səhifə sayı: 22 

                                                                            

 

İKİLİ STANDARTLARIN DÜNYA NİZAMI VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN

                         

          

 

 

 

 

Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşriyyat Şərq-Qərb
Nəşr yeri Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN 978-9952-505-42-9
Səhifə 224

 

                                                                

 

 

                                                                                   

 FƏLSƏFƏ

     
Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşriyyat Şərq-Qərb
Nəşr yeri Bakı
Nəşr ili 2010
ISBN 978-9952-34-504-9
Səhifə 360
                                                       

 TARİXİ İDRAKIN ELMİLİYİ PROBLEMLƏRİNƏ DAİR

   

         

  Sərlövhə: Tarixi idrakın    

  elmiliyi  problemlərinə dair

  Müəllif: Ramiz Mehdiyev

  ISBN: 978-9952-34-929-0           

    

   

                                                          

 DÜNYA NİZAMINDAN NİZAMSIZLIĞA DOĞRU

                                                                Müəllif: Akademik Ramiz Mehdiyev

Nəşriyyat: "Şərq-Qərb"

Nəşr olunduğu yer: Bakı

Nəşr ili: 2015

Səhifə: 200

Jeopolitik

                       

 Yazar:   Prof.  Ali Hasanov

  ISBN :   9786055545352

  Yayınevi : Babıali Kültür  

  Basım Yeri / Yılı : İstanbul / 2012

  Sayfa  Sayısı : 460 Sayfa

  

                                  

 

 Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti

   Müəllif: Prof. Əli Həsənov

   Çap yeri: Bakı

   Nəşriyyat:"Litterpress"

   Çap ili: 2011

   Səhifə: 440                                                  

 

 Azərbaycanın geosiyasəti

                                                           

   Müəllif: Prof. Əli Həsənov

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Zərdabi LTD"

   Çap ili: 2015

   Səhifə: 1056  

                                    

 

 GEOSİYASƏT

                                                       

   Müəllif: Prof. Əli Həsənov

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Aypara-3"

   Çap ili: 2010

   Səhifə: 460

                                    

 

 Геополитика

                                                           

   Müəllif: Prof. Əli Həsənov

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Zərdabi LTD"

   Çap ili: 2012

   

                             

 

 

 Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri

                                                          

   Müəlliflər: Prof. Əli Həsənov, Adil Vəliyev

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Zərdabi LTD"

   Çap ili: 2013

                            

Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики

              

   Müəllif: Prof. Əli Həsənov

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Zərdabi LTD"

   Çap ili: 2013

   Səhifə: 672

                                                                            

 

Akademik Urxan Ələkbərov, Professor Con Lourens: "Ekoloji sivilizasiyaya doğru: Azərbaycan ideyası"

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərovun “Ekoloji sivilizasiyaya doğru: Azərbaycan ideyası” adlı məqaləsi Amerikada çap olunan impakt-faktorlu “Journal of Human Resource and Sustainability Studies” (Davamlı inkişaf və insan resursları) elmi-praktik jurnalının 2015-ci il 3-cü nömrəsində dərc olunmuşdur.  

 

Sürdürülebilir İnsani Gelişim və Ekoloji Sivilizasyonun Esasları 

 

   Yazar: Akademik Urhan Alakbarov

   Basım yeri: Eskişehir

   Yayın evi: Anadolu Universitesi

   Basım yılı: 2014

   Sahifa sayısı: 128                                            

 Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları

   

   Müəlliflər: Akademik Urxan Ələkbərov

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Təhsil"

   Çap ili: 2013

                                                           

Davamlı insan inkişafının əsasları

                   

   Müəlliflər: Akademik Urxan Ələkbərov

   Çap yeri: Bakı 

   Nəşriyyat:"Təhsil"

   Çap ili: 2007

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration