AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Dekabr 12 , 2017, Çərşənbə - 06:58

Dərs cədvəlləri

                                      Siyasi idarəetmə fakültəsinin dərs cədvəli 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration