AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 22 , 2017, Çərşənbə axşamı - 23:05

Ən çox soruşulan suallar

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration