AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Sentyabr 18 , 2019, Çərşənbə axşamı - 02:46

Ən çox soruşulan suallar

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration