AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 29 , 2020, Cümə - 00:29

HÜQUQ kafedrasında tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə 

Sıra N-si

İxtisas peşə hazırlıgı fənləri

Qeyd

1

Kostitusiya hüququ

 

2

Mülki hüquq

 

3

Mülki-prosesual hüquq

 

4

Cinayət hüququ

 

5

Cinayət prosesi

 

6

Beynəlxalq ümumi hüquq

 

7

Əmək hüququ

 

8

Kriminalistika

 

9

Maliyyə hüququ

 

10

İnzibati hüquq

 

11

İnsan hüquqları

 

12

Azərbaycanın hüquq tarixi

 

13

Hüquq nəzəriyyəsi

 

14

Kommersiya hüququ (Biznes hüququ)

 

15

Beynəlxalq xüsusi hüquq

 

16

Ekologiya hüququ

 

17

Cəza-icra hüququ

 

18

Sosial təminat hüququ

 

19

Ailə hüququ

 

20

Avropa hüququ

 

21

Məhkəmə ekspertizası 

 

 

Seçmə fənlər

 

1

Bələdiyyə hüququ

 

2

Xarici ölkələrin konstitusiya (dövlət) hüququ

 

3

Əməliyyat-axtarış hüququ

 

4

Müasir hüquq sistemləri

 

5

Hüquq mühafizə orqanları

 

6

Kriminologiya

 

7

İnzibati proses

 

8

Dövlət və hüquqi təlimlər

 

9

Roma hüququ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistratura pilləsi üzrə

Sıra N-si

İxtisas peşə hazırlıgı fənləri

Qeyd

 

İxtisas (ixtisaslaşma) fənlər bölümü

Hüquqşünaslıq ixtisasının Dövlət hüququ  ixtisaslaşması üzrə

1

Hüququn tarixi və metodologiyası

 

2

Hüququn müasir problemləri

 

 

İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər

 

1

Konstitusiya nəzarəti

 

2

Seçki hüququ

 

3

Müqayisəli inzibati hüquq

 

4

Dövlət qulluğu hüququ

 

5

Parlament hüququ

 

6

 Müqayisəli konstitusiya hüququ

 

 

Seçmə fənlər

 

1

Müqayisəli hüquqşünaslıq

 

2

Dövlət idarəçiliyinin hüquqi təminatı

 

3

Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi islahatlar

 

4

Müəlliflik və əqli mülkiyyət hüququ

 

5

Beynəlxalq humanitar hüquq 

 

 

Digər ixtisaslar üzrə

 

1

Milli təhlükəsizliyin konstitusiya hüquqi əsasları

 

2

Dövlət qulluğunun hüquqi təminatı

 

 

 

 

 Hüquq kafedrası

 STRUKTUR

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration