AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 29 , 2020, Cümə - 01:13

Hüquq kafedrasının ünvanı

 

Kafedranın ünvanıAz1001, Bakı şəhəri, Lermontov küç., 74. 
Telefon: (+994-12) 492-32-17 
E-mail:diahuquq@gmail.com

 fak2006@rambler.ru;

 

Hüquq kafedrası

STRUKTUR

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration