AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 22 , 2017, Çərşənbə axşamı - 23:07

Prorektorlar

1. (I) TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

ƏLİKRAM ZAKİR OĞLU ABDULLAYEV

 

2. HUMANİTAR VƏ SOSİAL MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

MEHDİ KAMAL OĞLU ABDULLAYEV

 

3. İNZİBATİ-TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

ŞƏRİFOV MÜBARİZ NƏBİ OĞLU

 

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration