AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 05 , 2021, Cümə - 00:19

Prorektorlar

1. (I) TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

ƏLİKRAM ZAKİR OĞLU ABDULLAYEV

 

 

2. ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR 

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru CƏFƏR EYVAZLI

 

 

3. İNZİBATİ-TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

ŞƏRİFOV MÜBARİZ NƏBİ OĞLU

 

 

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration