AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 20 , 2019, Çərşənbə axşamı - 07:19

Fərdi sahibkarlıq sferasında

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration