AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Dekabr 14 , 2019, Şənbə - 13:00

Fərdi sahibkarlıq sferasında

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration