AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 20 , 2017, - 21:50

Bələdiyyə qulluğunda

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration