AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 11 , 2020, Çərşənbə - 16:09

Bələdiyyə qulluğunda

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration