AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 26 , 2020, Çərşənbə - 06:27

Bələdiyyə qulluğunda

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration