AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Dekabr 19 , 2018, Çərşənbə axşamı - 11:45

Bələdiyyə qulluğunda

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration