AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
İyul 15 , 2020, Çərşənbə axşamı - 05:04

Bələdiyyə qulluğunda

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration