AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 11 , 2020, Çərşənbə - 16:17

Təhsil sferasında

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration