AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Yanvar 17 , 2019, Cümə axşamı - 19:29

Təhsil sferasında

Səhifə tezliklə doldurulacaq!

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration