AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 02 , 2021, Çərşənbə - 02:00

Rəhbər kadrların yenidən hazırlanması fakültəsi
 
 
Dekan - dos. Zeynalova Elmira Şahmar q.
 
 
Mütəxəssis - Mustafazadə Şövkət Azər q.
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration