AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Mart 02 , 2021, Çərşənbə - 00:51

Struktur
Rəhbərlik:  
  Rektor
 
Prorektorlar
Rektorluq yanında şuralar:  
  Böyük Elmi Şura
  Elmi-Metodik Şurasının İdarəetmə Bölməsi
İnzibati şöbə və sektorlar:  
  Tədris Metodiki və analitika şöbəsi
  Elmi Təşkilat və Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi
  Maliyyə və uçot şöbəsi
  Sənədlərlə iş və arxiv şöbəsi
  Kadr məsələləri şöbəsi
 

Elmi Kitabxana

 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektoru

  Təchizat və Təsərrüfat şöbəsi
 Fakültələr:  
  -Siyasi İdarəetmə fakültəsi
  -İnzibati İdarəetmə fakültəsi
  Rəhbər kadrların yenidən hazırlanması fakültəsi
Kafedralar:  
  -Dövlət Qulluğu və Kadr Siyasəti
  -Davamlı inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi
  -Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət
  -Hüquq
  -Dövlət İdarəetməsi və Menecment
  -İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi
  -Politologiya və Siyasi İdarəetmə
  -Fəlsəfə və Sosial Psixologiya
  -Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları
  -İntellektual sistemlərin idarə olunması kafedrası
  -Tarix
  -Dillər
 Elmi Tədqiqat İnstitutları:
 
  Rəhbər Dövlət İdarəçiliyi Kadrlarının İxtisasının Artırılması İnstitutu
  -Regional İqtisadi və Sosial Araşdırmalar İnstitutu
  -Siyasi Araşdırmalar İnstitutu
İctimai təşkilatlar:
 
  -Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
  -Tələbə-Gənclər Təşkilatı
  -Tələbə Elmi Cəmiyyəti
   
   
   
   
   
   

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration