AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 15:47

Struktur
Rəhbərlik:  
  Rektor
 
Prorektorlar
  Elmi Katib
Rektorluq yanında şuralar:  
  Böyük Elmi Şura
  Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının İdarəetmə Bölməsi
İnzibati şöbə və sektorlar:  
  Tədris Metodiki və analitika şöbəsi
  Elmi Təşkilat və Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi
  Maliyyə və Uçot şöbəsi
  Kargüzarlıq şöbəsi
  Kadr məsələləri şöbəsi
 

Elmi Kitabxana

  İctimai əlaqələr, elektron tədris və informasiya təminatı
  Təchizat və Təsərrüfat şöbəsi
Kadr hazırlığı:
 
  -Rəhbər Dövlət İdarəçiliyi Kadrlarının İxtisasının Artırılması İnstitutu
 Fakültələr:  
  -Siyasi İdarəetmə fakültəsi
  -İnzibati İdarəetmə fakültəsi
  Rəhbər kadrların yenidən hazırlanması fakültəsi
 Kafedralar:  
  -Dövlət Qulluğu və Kadr Siyasəti
  -Davamlı inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi
  -Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət
  -Hüquq
  -Dövlət İdarəetməsi və Menecment
  -İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi
  -Politologiya və Siyasi İdarəetmə
  -Fəlsəfə və Sosial Psixologiya
  -Dövlət idarəçiliyində intellektual sistemlər və kompüter elmləri
  -Tarix
  -Dillər
 Elmi Tədqiqat İnstitutları:
 
  -Regional İqtisadi və Sosial Araşdırmalar İnstitutu
  -Siyasi Araşdırmalar İnstitutu
  -"Sorğu" Sosioloji Araşdırmalar İnstitutu
İctimai təşkilatlar:
 
  -Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
  -Tələbə-Gənclər Təşkilatı
  -Tələbə Elmi Cəmiyyəti
   
   
   
   
   
   

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration