AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 18 , 2018, - 05:30

Fotoqalereyaİyl 17 , 2014 - 12:00
Dərs otaqları
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration