AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 22 , 2017, Çərşənbə axşamı - 22:58

Xəbərlər
Energy Efficiency as an Indicator of Sustainable Development Policy: The Azerbaijan Experience
İyn 29 , 2017 - 04:06

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration