AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Yanvar 18 , 2018, Cümə axşamı - 17:17

Xəbərlər
Energy Efficiency as an Indicator of Sustainable Development Policy: The Azerbaijan Experience
İyn 29 , 2017 - 04:06

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration