AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 18 , 2018, Cümə axşamı - 15:40

Xəbərlər
Elmi-praktik konfransın materialları çap olunub
Okt 13 , 2017 - 04:59

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında doktorant və dissertantların Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 94-cü ildönümünə həsr edilmişHeydər Əliyev irsi və Azərbaycan Respublikasının innovativ dövlət idarəçiliyi islahatları” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları çap olunub.  DİA-nın “Elmi-təşkilat” şöbəsinin təşkilatçıllığı ilə keçirilən elmi-praktik konfransın materialları 30 məruzəni əhatə edir.

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration