AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Yanvar 17 , 2019, Cümə axşamı - 19:53

Xəbərlər
YENİ İLİNİZ MÜBARƏK!
Yan 01 , 2019 - 01:46

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration