AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 22 , 2019, Çərşənbə axşamı - 15:00

Xəbərlər
8 MART
Mart 07 , 2019 - 04:21
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration